Philips-complex Strijp-S Eindhoven

Het voormalige Philips-complex Strijp-S vormt al sinds een aantal jaren het middelpunt van herontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan van Adriaan Geuze (West 8) zet in op een combinatie van hergebruik van Philips-erfgoed en op maat gemaakte nieuwbouw. De motor van het geheel wordt creativiteit; creatieve beroepen en functies gemengd met een stedelijk woonmilieu.

SAS-3 is het eerste nieuwe woongebouw dat op Strijp-S is gebouwd. Door de ligging tussen de beroemde “Hoge Rug” en de rijtjeswoningen aan de Kastanjelaan, verzorgt deze pionier ook letterlijk de overgang van bijzondere woonvormen (zoals lofts en ateliers in de bestaande gebouwen) naar de rijtjeswoningen van het voormalige Philipsdorp.

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het creeeren van een gedifferentieerd totaalbeeld, wat in het geval van SAS-3 geresulteerd heeft in een combinatie van drie architectenbureaus binnen 1 blok. Naast architecten|en|en zijn dit de architecten Cie en Grosfeld van der Velde architecten. De bureaus zijn vervolgens wisselend verdeeld over de hoge appartementenblokken aan de torenallee en de lage appartmentenblokken en stadswoningen aan de Kastanjelaan.

Teneinde een samenhangend geheel te krijgen, verwijst de materialisatie en detaillering van de verschillende bureaus naar oorspronkelijke onderdelen van Strijp-S. In het geval van |en|en zijn dit de detailloze gevelbanden, balkons en dakranden van het monumentale, nabij gelegen Veemgebouw en meer recente prefab-beton kantoorkolossen. Een ander belangrijk materiaal is het glazuurstenen metselwerk dat verwijst naar de voormalige poortgebouwtjes die toegang gaven tot deze voormalige verboden stad.