Het Scheepvaartkwartier Amsterdam Osdorp

 

Product: Strengpers

Architect: AWG Antwerpen

Formaat: 190x90x90mm

Glazuur: GR-57

 

In totaal komen in Het Scheepvaartkwartier, dat ook de Sloterplas in zijn directe 
omgeving weet en aan de westzijde wordt begrensd door de Hoekenes, 233 
koop- en huurwoningen met een grote variëteit in omvang (50m² tot 187m²) 
en een ondergrondse parkeergelegenheid voor 135 auto’s.

In totaal komen in Het Scheepvaartkwartier, dat ook de Sloterplas in zijn directe 
omgeving weet en aan de westzijde wordt begrensd door de Hoekenes, 233 
koop- en huurwoningen met een grote variëteit in omvang (50m² tot 187m²) 
en een ondergrondse parkeergelegenheid voor 135 auto’s.