Viadukt Bilthoven

 

Projekt: Viadukt Leijensweg te Bilthoven

Architekt: Ontwerpstudio Movares StudioSK Utrecht

Produkt: Strangpress 225x15x40mm 

Glazur: BL-06 en 259 E1 (50%-50%)